Nabízíme ubytování ve třech chatkách v kempu Trhovky u Orlické přehrady.

Informace k rezervacím

Hlavní sezóna cena:

chatka 1 a 2:   7 990,- Kč / týden

chatka 3:         8 600,- Kč / týden

+ spotřebovaná elektřina a poplatky obci Milešov (Sazba poplatku činí 40,- Kč (osoba 18 - 70 let) za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Odkaz na web obce Milešov )

vratná kauce: 500,- Kč (z kauce bude na konci pobytu zaplacena spotřeba el. energie, poplatek obci Milešov)

 

Mimo sezónu cena:

chatka 1 a 2:   6 200,- Kč / týden

chatka 3:         6 600,- Kč / týden

+ spotřebovaná elektřina a poplatky obci Milešov (Sazba poplatku činí 40 Kč (osoba 18 - 70 let) za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Odkaz na web obce Milešov )

vratná kauce : 500,- Kč (z kauce bude na konci pobytu zaplacena spotřeba el. energie, poplatek obci Milešov)

 

Kratší doba ubytování

 • Pouze po předchozí domluvě
 • Cena 350,- Kč os./noc, ale minimálně 800,- Kč chatka č. 1 a 2;  900,- Kč chatka č. 3.

 

Bližší informace k pobytu

 • V ceně není zahrnut poplatek za spotřebu elektřiny, který činí při běžné spotřebě za 1 týden/1 chatka 500,- Kč 
 • Platba za ubytování je možná pouze bezhotovostně
 • Sezóna od 22. června do 14. září 2024
 • Provoz mimo sezónu po zbytek roku
 • V sezóně preferujeme týdenní pobyty s nástupním dnem v sobotu
 • Ve vyhrazených apartmánech možný pobyt i s vašimi domácími mazlíčky po telefonické dohodě
 • Poplatek za každé další auto 55,- Kč/noc. U chatky 1 a 2 - vždy 1 auto zdarma, u chatky 3 - 2 auta zdarma
 • Pobyt je bez povlečení. V případě požadavku na povlečení je příplatek 150,-Kč /osoba/týden
 • Nástup pobytu: ubytování a předáni klíčů od apartmánu je možné od 13:00 h - 14:00 h. Pozdější příjezd dle ústní či písemné dohody
 • Odjezd a odevzdání klíčů nejpozději do 10:00 h ( jinak dle ústní dohody)
 • Nejsme plátci DPH
 • Ceník je platný od 1.10. 2022

 

Preferujeme týdenní pobyty - od soboty do soboty. Jiné varianty pouze po domluvě s pronajímatelem. Možnost ubytování více osob než je pevných lůžek v chatě - pouze po osobní domluvě s provozovatelem a za poplatek 300,- Kč za osobu a noc.  Domácí mazlíčci mají u nás pobyt zdarma, ale je potřeba předem domluvit s pronajímatelem, protože objekt není zcela uzavřen a pohybují se zde i ostatní hosté.

Vznik smluvního vztahu

Vznik smluvního vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem ubytováni Chatky Trhovky - ubytování U Valtů vzniká na základě objednávky (písemné nebo elektronické).

Na základě objednávky ubytovatel rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi a to po dobu 14-ti dnů.

Během této doby je nutno uhradit zálohu ( t.j. 50% z celkové ceny), bankovním převodem.

Doplatek je splatný 1 měsíc před nástupem. Uhrazením zálohy potvrzuje zákazník, že se seznámil se službami, cenou, s platebními a stornovacími podmínkami a s výše uvedeným.

Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a po 14-ti dnech je rezervace zrušena.

V případě platby z fondů FKSP Vám předem zašleme fakturu pro Vašeho zaměstnavatele.

 

Stornovací poplatky

Zákazník má právo kdykoliv před započetím pobytu, bez udání oznámení důvodů, odstoupit od smlouvy.

Odstoupení je možné výhradně písemnou či elektronickou formou.

Zákazník je povinen zaplatit následující poplatky:

Storno před nástupem pobytu:

Při jakémkoliv stornu bude vždy účtován manipulační poplatek ve výši 350,- Kč/chatu/týden
60 - 30 dnů 20%  zálohy
30 - 15 dnů 50%  zálohy
15  -  5 dnů 80%  zálohy
  5  -   0 dnů 100% zálohy

 

Poskytovatel služby ubytováni Chatky Trhovky - ubytování U Valtů je povinen v případě storna provést vyúčtování a nejpozději do 30-ti kalendářních dnů převést zbývající částku zákazníkovi.

Poskytovatel ubytování nevyžaduje zaplacení storno poplatků jen ze závažných důvodů, jako je živelná pohroma nebo hospitalizace(nutno doložit).

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu, bez zavinění ze strany ubytovatele Chatky Trhovky - ubytování U Valtů, nevzniká tomuto povinnost, vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.

Pojištění

Poskytovatel ubytování nezahrnuje do ceny pobytu pojištění

-zákazníkovi se doporučuje sjednat u vybraného pojišťovacího ústavu